ก้าวพ้นช่วงเปลี่ยนผ่านวัยกลางคนอย่างมั่นใจ
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคนิ่ว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ก้าวพ้นช่วงเปลี่ยนผ่านวัยกลางคนอย่างมั่นใจ โดย รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย