การบำบัดโรคด้วยสมาธิ
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เด็กพูดช้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การบำบัดโรคด้วยสมาธิ โดย อ.ดร.จรรยา ฉิมหลวง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย