เรื่องน่ารู้ของต่อมไทรอยด์กับสุขภาพ
4 กันยายน 2560
66 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การตรวจเลือดก่อนวางแผนมีบุตร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เรื่องน่ารู้ของต่อมไทรอยด์กับสุขภาพ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย