ความสำคัญของการทดลองทางเภสัชวิทยากับการพัฒนายารักษาโรค
1 กันยายน 2560
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่มากับการไอ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความสำคัญของการทดลองทางเภสัชวิทยากับการพัฒนายารักษาโรค โดย ผศ.ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย