วันศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
29 สิงหาคม 2560
59 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการ HIV Run โดย รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วันศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดย ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย