วิ่งอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
28 สิงหาคม 2560
67 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รณรงค์ป้องกันการขาดสารไอโอดีน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วิ่งอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ โดย อ.ดร.มนทกาน ไชยกุมาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย