การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดสมุนไพรในสิ่งมีชีวิต
25 สิงหาคม 2560
61 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคไต

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดสมุนไพรในสิ่งมีชีวิต โดย ผศ.ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย