สั่นอย่างไรใช่พาร์กินสัน (ตอนที่ 2)
24 สิงหาคม 2560
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการซึมเศร้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สั่นอย่างไรใช่พาร์กินสัน (ตอนที่ 2) โดย นย์ความเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย