สั่นอย่างไรใช่พาร์กินสัน (ตอนที่ 1)
23 สิงหาคม 2560
60 views
0
0

สั่นอย่างไรใช่พาร์กินสัน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ศูนย์ความเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย