ระวังไว้ภัยข้อเข่าเสื่อม
17 สิงหาคม 2560
61 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ประโยชน์ของแกงเลียง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ระวังไว้ภัยข้อเข่าเสื่อม โดย ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท