การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายของชีวิต
8 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดย นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ ศัลยแพทย์ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายของชีวิต โดย นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร จิตแพทย์ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย