ไข้หวัดใหญ่ดูแลอย่างไร
11 สิงหาคม 2560
60 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคแพ้อาหารในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไข้หวัดใหญ่ดูแลอย่างไร โดย รศ.ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย