มากกว่าคำว่าขอบคุณ
8 สิงหาคม 2560
58 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มากกว่าคำว่าขอบคุณ โดย ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย