ทำไมต้องฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ
7 สิงหาคม 2560
59 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำไมต้องฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ โดย อ.ดร.ศิริพร จิตรแก้ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย