ภัยร้ายใกล้ตัวจากแมลงสาบ พาหะนำเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้
4 สิงหาคม 2560
53 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รักนะต้องแสดงออก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภัยร้ายใกล้ตัวจากแมลงสาบ พาหะนำเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ โดย รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย