น้ำลายเทียม
3 สิงหาคม 2560
40 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสมาธิสั้น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
น้ำลายเทียม โดย ผศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย