อคติแบ่งเขาแบ่งเรา
1 สิงหาคม 2560
57 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การตรวจร่างกายของผู้สูงอายุ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อคติแบ่งเขาแบ่งเรา โดย ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย