การใช้ฮอร์โมนทดแทนและวิตามินเสริมในวัยทอง
25 กรกฎาคม 2560
56 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
คอมพิวเตอร์ซินโดรม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้ฮอร์โมนทดแทนและวิตามินเสริมในวัยทอง โดย พญ.กฤดากร เกษรคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัย ADDLIFE AntiAging Center