การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดเข่า
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเกาท์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดเข่า โดย อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย