แบคทีเรียในลำไส้ ไขกุญแจแห่งพลังภูมิคุ้มกัน
21 กรกฎาคม 2560
55 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ข้อควรระวังในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แบคทีเรียในลำไส้ ไขกุญแจแห่งพลังภูมิคุ้มกัน โดย อ.ดร.กรรณิกา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย