ทางออกของระบบสุขภาพไทย
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โรคที่พบบ่อยช่วงหน้าฝน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทางออกของระบบสุขภาพไทย โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล