การประยุกต์ท่ารำไทย ฝึกผู้ป่วยพาร์กินสันออกกำลังกาย
19 กรกฎาคม 2560
56 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารสำหรับผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การประยุกต์ท่ารำไทย ฝึกผู้ป่วยพาร์กินสันออกกำลังกาย โดย อ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย