สัญญาณเตือนจากผิวหนัง
18 กรกฎาคม 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการไอ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สัญญาณเตือนจากผิวหนัง โดย ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาผิวหนังและอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย