รักสุขภาพต้องรับตับ
17 กรกฎาคม 2560
53 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นไทย โดย พญ.สุดา พันธุ์รินทร์ คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รักสุขภาพต้องรับตับ โดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย