สมองและการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคมะเร็งรังไข่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สมองและการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น โดย อ.สรวิศ รัตนชาติชูชัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย