โรคเม็ดเลือดแดงแตกของทารกในครรภ์และแรกคลอดที่เกิดจากหมู่เลือดแม่และลูกเข้ากันไม่ได้
10 กรกฎาคม 2560
59 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหัด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคเม็ดเลือดแดงแตกของทารกในครรภ์และแรกคลอดที่เกิดจากหมู่เลือดแม่และลูกเข้ากันไม่ได้ โดย อ.ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พาณิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย