การดูแลสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการ
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กินเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการ โดย รศ.สุพรรณ สุขอรุณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีเก็บยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน โดย ภก.กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคเก๊าท์