เชื้อดื้อยา ภัยคุกคามที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
2 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การสร้างความสุขทางจิตวิทยา โดย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เชื้อดื้อยา ภัยคุกคามที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด โดย อ.ดร.วนัชพร อรุณมณี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย