ปากแห้ง
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ทำไมผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องระวังการติดเชื้อที่เท้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปากแห้ง โดย ผศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย