การคุกคามโดยภาพเหมารวม
4 กรกฎาคม 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเตรียมร่างกายเมื่อต้องเดินทางไกล

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การคุกคามโดยภาพเหมารวม โดย อ.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย