ข้อควรระวังในการใช้ยาสำหรับหู-ตา-จมูก-ปาก
30 มิถุนายน 2560
53 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ข้อควรระวังในการใช้ยาสำหรับหู-ตา-จมูก-ปาก โดย ภก.ดร.ฉัตรชัย เชาว์ธรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย