การพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสัน
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความสำคัญของวิตามินบี 1

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสัน โดย คุณกมลวรรณ บุญเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกพาร์กินสันและความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย