อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
27 มิถุนายน 2560
56 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลเด็กที่มีภาวะออทิสติก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดย ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย