การทำกายภาพบำบัดป้องกันอาการปวดหลัง
26 มิถุนายน 2560
58 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคข้อเข่าเสื่อม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดป้องกันอาการปวดหลัง โดย ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย