การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เชื้อวัณโรค

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
รูปแบบของยาสมุนไพร โดย ภก.กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ