แนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืด
22 มิถุนายน 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหารังแคแก้ได้

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืด โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานโครงการเครือข่ายโรคหืด