ก้าวทันการรักษาโรคตับ
20 มิถุนายน 2560
56 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ก้าวทันการรักษาโรคตับ โดย ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย