สารให้ความหวานในอาหาร
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สสวทท. กับการพัฒนาประเทศไทยด้วยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย พล.ต.รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สารให้ความหวานในอาหาร โดย ภญ.ธวิวรรน์ สวัสดิ์โสภานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย