สมุนไพรในการบำรุงสมรรถภาพทางเพศ
16 มิถุนายน 2560
52 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การออกกำลังกายลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สมุนไพรในการบำรุงสมรรถภาพทางเพศ โดย คุณสกันท์ วารินหอมหวล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย