ภาวะเลือดออกง่ายในเด็ก
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อัมพาตป้องกันได้

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะเลือดออกง่ายในเด็ก โดย รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าฝ่ายโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย