แนวทางการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
14 มิถุนายน 2560
52 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เมื่อลูกท้องผูก ใครว่าเป็นเรื่องเล็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวทางการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดย อ.ดร.สุดาพร สถิตยุทธการ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย