โรคปรสิตในเลือดคืออะไร
12 มิถุนายน 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคปรสิตในเลือดคืออะไร โดย อ.ดร.ปวีณา ปราชญ์นิวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย