จัดการให้วัยรุ่นมีสุขภาพช่องปากที่ดีได้อย่างไร
5 มิถุนายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหลอดเลือดสมอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
จัดการให้วัยรุ่นมีสุขภาพช่องปากที่ดีได้อย่างไร โดย ผศ.ทญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
ข้อควรระวังสำหรับใครที่มักแยกเก็บยาในกล่องบรรจุภัณฑ์ โดย ภก.กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
เยื่อบุช่องท้อง