การรักษาอาการป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
9 มิถุนายน 2560
55 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคนิ่ว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การรักษาอาการป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดย ภก.ดร.ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย