หลักการทรงงานสู่การบริหารงานอย่างมีความสุข
6 มิถุนายน 2560
56 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รอยโรคในช่องปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
หลักการทรงงานสู่การบริหารงานอย่างมีความสุข โดย ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย