สูงวัยกับไขมัน สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไขมันเมื่อสูงวัย
9 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วิตามินซีและอี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สูงวัยกับไขมัน สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไขมันเมื่อสูงวัย โดย อ.ดร.ระวีนันท์ มิ่งภัคนีย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย