เช็ดตัวลดไข้อย่างไรให้ไข้ลดลง
30 พฤษภาคม 2560
53 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ผิวหนังแข็ง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เช็ดตัวลดไข้อย่างไรให้ไข้ลดลง โดย ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย