พรีไบโอติก โพรไบโอติก ซินไบโอติก ประโยชน์เพื่อสุขภาพ
26 พฤษภาคม 2560
57 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคแพ้อาหารในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
พรีไบโอติก โพรไบโอติก ซินไบโอติก ประโยชน์เพื่อสุขภาพ โดย อ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย