การปวดคอและหลังจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
25 พฤษภาคม 2560
38 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เชื้อโรคในช่วงหน้าฝน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การปวดคอและหลังจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดย คุณอรรควุฒิ คนกาญจน์ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย