พ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน แก้ไขอย่างไรจึงจะดีที่สุด
24 พฤษภาคม 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคภูมิแพ้ไรฝุ่น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
พ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน แก้ไขอย่างไรจึงจะดีที่สุด โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข